tel. 608 479 880 Magdalena Olczyk
„Dopóki nie uczynisz nieświadomego- świadomym,
będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”
Carl G. Jung

Gabinet Psychoterapii
Magdalena Olczyk

„Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie.”Anna Freud

Oferta

 

Konsultacje psychologiczne

 

Oferta obejmuje 1-3 spotkań, których celem jest ustalenie wspólnie z osobą zgłaszającą się kluczowego problemu, który powoduje cierpienie, a także odszukanie własnych zasobów, mogących przyczynić się do rozwiązania doświadczanych trudności.
W trakcie tych spotkań ustalamy wstępną diagnozę problemu, określamy cele i obszary do ewentualnej pracy terapeutycznej. Efektem konsultacji może być skierowanie pacjenta do właściwego specjalisty (np. innego terapeuty, lekarza itp.) bądź zaproponowanie rozpoczęcia psychoterapii krótko- bądź długo- terminowej.
Każda konsultacja trwa 50 minut.

 

Psychoterapia

 

W terapii psychodynamicznej zakłada się, że problemy Pacjenta mają swoje źródło w nieświadomości. Niedostępne świadomości treści psychiczne wpływają na sposób postrzegania, rozumienia i przeżywania siebie i świata.
Analiza nieświadomych treści oraz mechanizmów obronnych pozwala na zrozumienie własnych zachowań, objawów i doświadczanych sytuacji, a także umożliwia budowanie bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

 

Psychoterapia może być indywidualna lub grupowa. Rodzaj terapii jest ustalany wspólnie z terapeutą i jestzależny od wnoszonej problematyki.
Odbywa się w określonym settingu terapeutycznym.
Sesja psychoterapii trwa 50 min., odbywa się z częstotliwością minimum raz w tygodniu.
Długość psychoterapii zależy od celu zgłaszanego przez pacjenta:
Psychoterapia krótkoterminowa (ok.12 spotkań) oraz długoterminowa (kilka lat).

 

Superwizja

 

Zapraszam początkujących psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą pogłębić rozumienie pacjenta i procesu terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym.